Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Llinatges d’Elx

L’Institut Municipal de Cultura d’Elx inaugura la seva col·lecció “Elx, abans i ara” amb un llibre d’onomàstica, Llinatges d’Elx. És el resultat d’una gran tasca d’investigació de Joan Castaño i Garcia basada en fonts documentals, un estudi de diferents llinatges il·licitans dels segles XVI al XVIII, concretament de noranta famílies de la ciutat. S’hi reprodueixen alguns documents antics i els arbres genealògics d’aquestes famílies.

Back To Top