Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Llengües i fets, actituds i franges.Miscel.lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font

L’Associació Cultural del Matarranya i l’Institut d’Estudis del Baix Cinca han publicat el llibre “Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quntana i Font”, que ha estat editat a cura d’Hèctor Moret. Pertany a la Col·lecció la Gabella 10 i conté 36 articles, entre els quals n’hi ha tres dedicats a l’onomàstica: 

  •  “Les vicissituds gràfiques del topònim Mont-roig”, poble de la comarca del Matarranya, de Josep A. Carrégalo, pp. 57-67.
  • “Toponímia de la Llitera en documentació del segle XIV”, de Javier Giralt, pp. 205-225. 
  • “Toponímia de frontera a l’antic terme de Monòver i a les terres valencianes de Múrcia”, d’Ester Limorti, pp. 227-240.
Back To Top