Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’ICC publica en línia les presentacions de les darreres jornades

Us podeu descarregar i desar els PDF o bé veure la presentació des de Slideshare.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 (12/07/2012)
▪          Presentació de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000: PDF | Slideshare
▪          Procés de treball del Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000: PDF | Slideshare
▪          Toponímia: PDF | Slideshare
Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca (24/05/2012)
▪          La Cartoteca Digital: PDF | Slideshare
▪          Introducció a la georeferenciació: PDF | Slideshare
▪          El projecte Georeferencer: PDF | Slideshare
▪          Cartoteca 2.0: PDF | Slideshare
Plataforma de Recursos de Geoinformació (12/04/2012)
Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitats: PDF | Slideshare
Usos en les entitats locals: PDF | Slideshare
Atles de Geotèrmia: PDF | Slideshare
Aplicacions en l’ensenyament: PDF | Slideshare
Atles de camins: PDF | Slideshare

Back To Top