Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Les Cartes Portolanes: la representació medieval d’una mar solcada, de Ramon J. Pujades

L’Institut Cartogràfic de Catalunya publica, conjuntament amb l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Europeu de la Mediterrània, Les Cartes Portolanes: la representació medieval d’una mar solcada, de Ramon J. Pujades. El llibre conté 526 pàgines i un DVD i inclou nombroses il·lustracions per tractar els orígens de la cartografia medieval en una edició de luxe, ambiciosa i ben documentada, que recull les cartes nàutiques medievals, mostra els instruments de representació geogràfica i aborda la tasca dels cartògrafs de l’època amb gran rigor històric.

Back To Top