Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’AVL aprova el manual sobre Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb plenes competències en matèria de toponímia i onomàstica en tot el territori valencià, ha aprovat el volum núm. 3 de la col·lecció “Manuals”, amb el títol Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana, en el qual s’assenyalen les pautes seguides per esta institució en la normalització de topònims i es marquen les bases amb què els responsables de les diferents administracions podran prendre decisions de manera uniforme, amb l’objectiu comú de salvaguardar el valor de patrimoni cultural de la toponímia.
Este manual és el resultat de l’esforç i el treball científic de molts estudiosos de l’onomàstica, així com de l’experiència diària dels tècnics, traductors, geògrafs, cartògrafs i lingüistes de conselleries, ajuntaments, diputacions, mancomunitats, universitats i de l’Institut Cartogràfic Valencià, que amb les seues aportacions han contribuït a fer realitat esta nova publicació de l’ens normatiu del valencià.

L’obra està dividida en sis parts: marc legal; criteris de normalització de topònims; criteris d’escriptura, traducció i retolació; toponímia urbana; glossari de termes genèrics de l’espai físic i classificació dels topònims, i la forma valenciana dels topònims. La part final del manual conclou amb tres apèndixs: una llista d’abreviatures toponímiques, un model de reglament municipal i un índex per matèries i paraules per a facilitar-ne la recerca ràpida dels usuaris.

Una vegada editat, es distribuirà a tots els ajuntaments, universitats, editorials, servicis d’assessorament d’empreses i institucions. L’AVL pretén ajudar els seus usuaris a confegir una toponímia coherent i homogènia. La toponímia valenciana és un dels patrimonis històrics que cal salvaguardar com a testimoni de la nostra identitat i de la nostra manera de relacionar-nos amb el món.

Disponible en línea a: http://www.avl.gva.es/publicacions/Col-lecci—Manuals-/Criteris-per-a-la-fixaci–de-la-topon-mia-valenciana

Back To Top