Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua detecta en Google Maps més d’un miler d’errors en la toponímia valenciana

L’AVL ha detectat més de mil errors en els topònims valencians de Google Maps a escala 1:20.000.
La institució valenciana té les competències per a fixar les formes correctes dels topònims valencians i, per tant, ha sol·licitat a la companyia Google Spain que esmeni els errors detectats. Aquests errors afecten tant el nom oficial d’alguns municipis, com elements orogràfics, hidrogràfics, vies de comunicació, partides i paratges.
L’AVL ha tramés un document a Google Spain estructurat per províncies, i dins de cada província, per municipis. S’hi detallen més de mil denominacions que contenen algun error, i s’indica la correcció que correspon en cada cas. Es proposa la denominació en valencià de més de 300 urbanitzacions que només tenen reflectit el nom en castellà.
Font: AVL: nota de premsa del dia 11 de juliol de 2012.

Back To Top