Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua corregeix la toponímia dels mapes de navegació de Nokia

Segons una nota de premsa de l’AVL, l’Acadèmia ha introduït més de 1.800 correccions en la cartografia i en la toponímia que la companyia de telefonia mòbil utilitza habitualment en els seus mapes de navegació.
 
La mateixa companyia es va adreçar a l’AVL per a sol·licitar una revisió dels seus mapes, utilitzats, segons l’empresa, pel noranta per cent de la indústria de l’automòbil i en la navegació de la telefonia mòbil, i buscadors com ara Yahoo i Bing.
 
La Unitat de Recursos Lingüisticotècnics s’ha encarregat de la revisió i d’esmenar les incorreccions detectades en els mapes de Nokia. En total, s’han corregit més de 1.400 topònims referits a elements orogràfics i paratges, i 400 més relatius a entitats de població, embassaments, llacs, parcs o rius.

Back To Top