Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

La Toponímia de la costa d’Artà

Un recull de toponímia costanera del soci Cosme Aguiló.
Publica: Edicions Documenta Balear (Artà, 2011). Col·lecció: Arbre de Mar. Pàgines: 402. Preu: 32 euros. 
Inclou 466 topònims de la costa d’Artà, 12 plànols desplegables i nombroses fotografies. El llibre va acompanyat d’un DVD.
 

[…]  Aquesta obra que teniu al davant és un recull de noms  e lloc del litoral d’Artà fet  bàsicament a través de fonts orals, però sense menystenir les escrites. És un intent  d’abastar amb pretensions d’exhaustivitat (si ens és  permesa la utopia) els topònims directament assentats sobre la línia costanera i els que hi tenen una estreta relació, encara que n’estiguin un tant allunyats.No és, però, una simple llista de denominacions, sinó també un atles costaner […]Font: Sinopsi Documenta Balear
 

 

Back To Top