Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

La SdO us convoca a participar al XXIV Congrés de l’ICOS

Benvolguts consocis, amics i simpatitzants de la Societat d’Onomàstica,
D’aquí a uns nou mesos tindrà lloc a casa nostra un esdeveniment cultural d’una remarcable transcendència, el XXIV Congrés Internacional de l’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Un esdeveniment del qual ja ens hem fet ressò, des de la junta de la Societat i a través del nostre web, en diferents moments. Ara, però, convé insistir-hi per una raó ben concreta: el 31 de gener del 2011 es clourà definitivament el termini per a presentar-hi propostes de comunicació.
Fins ara (el primer termini acabava el 15 de desembre) la resposta ha estat prou bona; s’hi han presentat gairebé quatre-centes propostes procedents d’una cinquantena de països de tot el món. Però, des de l’organització, constatem que la Secció 12 del congrés, dedicada genèricament al tema Onomàstica Catalana, i amb un equip científic encapçalat per Albert Turull (i que, a la pràctica, esdevé en si mateixa un congrés de la Societat d’Onomàstica inserit en el marc general d’un congrés d’ICOS) ha tingut una resposta més baixa que la que esperàvem. I això, clarament, no hauria de ser així, en un congrés d’abast internacional en el qual és molt important que la llengua i la cultura (i, per tant, l’onomàstica) del país amfitrió hi tingui un protagonisme de primer ordre. Un protagonisme no pas retòric, sinó, senzillament, acordat amb la rellevància de la nostra pròpia tradició de recerca i estudi en aquest camp (i referida tant a la toponímia com a l’antroponímia), arrelada amb força tant en el pla acadèmic i universitari com en el pla de les recerques locals i, fins i tot, en el de les iniciatives individuals.
Per tant, com a persona implicada en l’organització d’aquest congrés, i en la meva condició de Secretari general de la Societat, us encoratjo a decidir-vos (en el cas que no ho haguéssiu fet ja) a presentar una proposta de comunicació relacionada amb algun tema d’onomàstica catalana (entesa en el sentit més ampli de l’expressió) amb l’objectiu d’aconseguir que la nostra contribució com a col·lectiu hi sigui ben visible, viva, diversa i representativa. Podeu fer-ho enviant el resum de la vostra comunicació, en qualsevol de les sis llengües oficials del congrés, a l’adreça info@barcelona.onomastica.cat, abans del termini indicat. Així mateix, a la pàgina web http://barcelona.onomastica.cat trobareu tota la informació complementària que necessiteu.
En la seguretat que tots plegats sabrem estar a l’altura del repte que ens hem proposat, rebeu una salutació ben cordial.
 
 
Joan Tort i Donada
Secretari general

Back To Top