Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

La SdO crea la figura del soci protector

Benvolguts socis,
 
A la darrera Assemblea de 10 de desembre de 2010, entre altres temes, s’aprovà la revisió de quotes per al 2011. Sobre aquestes quotes voldríem fer-vos unes consideracions.
 
Com ja sabeu, la quota ordinària de soci no cobreix més que una mínima part de les despeses de la SdO, que posa a la vostra disposició els Butlletins anuals (alguns de considerables dimensions, com haureu vist), a part de l’accés a la plana web i la publicació de monografies, algunes de les quals hem aconseguit dotar d’estímuls econòmics mitjançant les oportunes gestions amb la Secretaria de Política Lingüística.
 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya ajuda la Societat d’Onomàstica amb una subvenció, a part de la disponibilitat dels seus recursos materials, que ens permeten mantenir una Secretaria permanent. D’altra banda, es van aconseguint ajuts per part d’ajuntaments i entitats que col·laboren amb el sosteniment de la nostra activitat.
 
Però tot això esdevé cada dia més insuficient davant l’increment dels costos, i és també cada cop més difícil, en aquests temps de crisi, aconseguir més subvencions.
 
La Junta Directiva és conscient que molts dels nostres socis fan un autèntic sacrifici amb la seva subscripció, i no volem carregar-los més. Però també n’hi ha alguns que comprenen la migradesa de la quota actual, i per als quals no representaria un sacrifici substanciós comprometre’s amb una altra més realista.
 
Per tot això, també a la mateixa Assemblea, es va decidir fixar unes quotes de sosteniment, totalment voluntàries, que veureu al peu d’aquesta lletra.
 
Us preguem que considereu la possibilitat d’acollir-vos-hi refermant la vostra vinculació amb la Societat d’Onomàstica i ajudant al seu sosteniment.
 
Si us plau, els qui pugueu retorneu aquesta carta amb la vostra adhesió:
 
Nom…………………………………………………………….
Vull adoptar la següent quota de soci (marqueu):
·         Quota ordinària:                                             35 €/any
·         Quota de soci protector I:                          50 €/any
·         Quota de soci protector II:                         75 €/any
Quota de soci protector especial             Lliure
 
Amb tota cordialitat,
 
Josep M. Albaigès
President
 
 

Back To Top