Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

La Junta Directiva aprova una proposta d’estatuts

La Junta Directiva de la SdO, reunida en sessió extraordinària el passat dia 22 de maig, va aprovar per unanimitat una proposta d’estatuts que presentarà a la propera Assemblea Extraordinària de Socis. Els estatuts van acompanyat d’un reglament intern en el qual s’hi inclourà la normativa que en reguli el funcionament.
L’Assemblea Extraordinària per a l’aprovació d’aquests estatuts està prevista per al proper dia 10 de juliol. Tots els socis rebran la convocatòria juntament amb la proposta.

Back To Top