Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Josep Massot i Muntaner, soci de la SdO, premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012

Vegeu una selecció de notícies sobre aquest fet:
Monestir de Montserrat, departament de comunicació: §  La notícia / §  Vídeo sobre la notícia
La Vanguardia, de 26 de març de 2012
L’Institut d’Estudis Catalans
              
               Alguns escrits sobre onomàstica de Massot i Muntaner:
    Joan Coromines, filòleg, per Josep massot i Muntaner.Llengua & Literatura : revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura” (Barcelona, 1997). Volum 8. P. 610-618
Sobre l’etimologia Marià/ Marian/Mariano, per Josep Massot i Muntaner. A “Llengua & Literatura : revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura”. Volum 1 (Barcelona, 1986). P. 275-279

Back To Top