Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Eivissa i Formentera : 16 i 17 de maig de 2008

La secció Filològica de l’IEC publica les actes de les jornades celebrades a Eivissa i Formentera el 2008.  Coedició amb Institut d’Estudis Eivissencs, Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera i Ajuntament d’Eivissa. Preu: 12 euros.
Inclouen diverses comunicacions sobre toponímia:
 
El «Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears», de Joan Miralles Montserrat
-Algunes preferències lèxiques en els apel·latius toponímics eivissencs, d’Enric Ribes Marí
-L’Atles ornitonímic de les illes Balears: algunes referències a les Pitiüses, de Cosme Aguiló i Antoni Mestre
-Ecotoponímia de Formentera: seqüències d’una investigació en curs, de Vicent Ferrer i Raquel Guasch

Back To Top