Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Jornada de l’ICC: “El mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000”


Día 12/07/2012

Es tracta d’una sèrie de 77 fulls, centrats en capitals comarcals, espais naturals protegits i unitats geogràfiques. Incorpora informació cultural i turística. La cartografia d’origen prové de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000, actualitzada amb els vols més recents.
 
La jornada vol propiciar la col·laboració o accions entre productors de mapes i usuaris per tal d’oferir una informació cartogràfica més àmplia i adaptada a les necessitats dels diferents perfils d’usuari.
 
Programa
  9:30 h Acreditacions
  10:00 h Benvinguda i presentació de la jornada. Isabel Ticó, cap de l’Àrea de Cartografia, ICC
10:05 h Presentació de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Isabel Ticó, cap de l’Àrea de Cartografia, ICC
10:20 h Procés de treball del Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Francisco E. Campo, cap de la Unitat de Sèries Cartogràfiques, ICC
11:00 h Toponímia. Miquel Parella, responsable de Toponímia, ICC
11:30 – 13:15 h El Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 com a eina per a la gestió, el coneixement, la difusió i l’accés al patrimoni natural, cultural i turístic

  • –       Olga Sabater, cap de l’Àrea de Turisme, Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  • –       Rosa Colomer, gerent del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà
  • –       C. Francisca López, enginyer de Forest, Consell Comarcal de la Cerdanya
  • –       Anna Baldó, arquitecta, Consell Comarcal de la Garrotxa
  • –       J. L. Piqué, Servei de Medi Ambient, Consell Comarcal del Pallars Sobirà
  • –       Jordi Gavaldà, tècnic de Nivologia, Conselh Generau d’Aran
  • –       Mercè Aniz, directora-conservadora, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
  • –       Josep Espigulé, director 1998-2010, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
  • –       Marc Garriga, responsable de Millora Rural i Manteniment, Parc Natural de l’Alt Pirineu
  • –       Jordi Garcia, director, Parc Natural del Cadí-Moixeró

– 13:15 – 13:30 h Torn obert de paraules
Seu: ICC, Parc de Montjuïc, Barcelona.  És indispensable inscriure’s:

Back To Top