Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Introducció a l’etimologia

Dins la col·lecció Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (núm. 5), la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Intitut d’Estudis Catalans) publica aquesta Introducció a l’etimologia de Jordi Bruguera. Preu: 15 euros.

Back To Top