Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

International Conference on Onomastics “Name and Naming”


Del 09/05/2013 al 11/05/2013

Segona edició d’aquest congrés internacional que organitza el Centre d’onomàstica de la Facultat de Lletres de la Universitat de Baia Mare, Romania. http://onomastica.ubm.ro/
 
Tema general del congrés: Onomastics in Contemporary Public Space.
Llengües oficials: romanès, anglès, francès, italià, alemany i espanyol. Llengües del web: romanès, anglès i francès.
 
Seccions:

  • Noms als espais públics
  • Antroponomàstica
  • Toponomàstica

 
Dates importants:
 

  • 10/09/2012 – 10/01/2013: inscripcions (vegeu Registration)
  • 10/01/2013: notificació de les comunicacions acceptades (cada comunicant disposarà de 20 minuts per a presentar comunicació i 5 minuts de discussió)
  • 10/02/2013: primera circular i esborrany del programa
  • 10/03/2013: finalització del termini d’inscripcions
  • 10/04/2013: segona circular i programa final
  • 10/06/2013: lliurament dels articles

 
Consulteu qui forma el comitè organitzador i el comitè científic.

Back To Top