Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

II edició del Premi “Gerardo López de Guereñu” 2012


Día 02/05/2012

       Convoca el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de Vitoria-Gasteiz. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar a conèixer l’èuscar a Àlaba a través del temps, i es fa en dues modalitats:
o    A/ Curiositats del patrimoni lingüístic. Presentació d’un treball que posi de manifest l’èuscar en l’entorn (barri, família, etc.), en els aspectes de: toponímia i substrat de l’èuscar al castellà.
o    B/ Testimonis personals. Vivències, anècdotes, jocs, cançons, dites o tradicions, etc., en aquesta llengua.
Destinataris: A) Alumnes de primària. B)-1): Alumnes del centres escolars del territori històric d’Àlaba i Treviño d’ESO (5è i 6è), Batxillerat o Formació professional. Els treballs s’han de presentar en grup i l’ha d’enviar el professor o tutor. 2) Associacions culturals amb domicili social al  territori històric d’Àlaba o Treviño. S’han de presentar treballs individuals.
Dotació econòmica: 12.000,00 euros. Termini de presentació: fins al  25/05/2012
Consulteu la Normativa reguladora: ORDEN FORAL 99/2012, de 2 de abril, que aprueba la convocatoria de la II edición del premio “Gerardo López de Guereñu”.

Saber-ne més. Documentación a presentar: 

 

Back To Top