Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

II Deonomastico Italicum

Després dels volums I i II (el darrer aparegut el 2006), es publicarà la tercera part del Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona, de Wolfgang Schweickard, dedicat exclusivament a Derivati da nome geografici: M-Q. El lemari està compost de 700 veus i veurà la llum aquest any 2009.
 
Algunes de les entrades que s’hi poden trobar són: Madrid, Madagascar, Mahon, Manila, Maritania, Merida, Navarra, Novara, Oviedo, Pamplona, Panama, Périgord, Piemonte, Porto, o Quirinale.
 
 

Back To Top