Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

ICOS: Toronto 2008 – Barcelona 2011

Notícia del 23 Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (Toronto, Canadà, agost del 2008), i del 24 Congrés, a celebrar el setembre de 2011 a Barcelona.

Del 17 al 22 del proppassat mes d’agost es va celebrar a la ciutat de Toronto (Ontario, Canadà), al campus de la York University, el 23 Congrés de Ciències Onomàstiques. Es tracta d’un simposi internacional centrat en l’estudi de l’onomàstica (els noms propis en general, i particularment els noms de lloc i de persona), que promou una associació específicament dedicada a la matèria (International Council of Onomastic Sciences, ICOS) i que organitza cada tres anys una institució universitària a la ciutat que l’assemblea elegeix a la reunió de la darrera jornada del congrés.
 
Els congressos de l’ICOS, d’acord amb la particular naturalesa de la matèria a què fan referència (l’onomàstica), apunten a una vocació plurilingüística i a una orientació progressivament interdisciplinària. Tres llengües tenen rang oficial al nivell de l’organització (anglès, francès i alemany), a les quals s’ha afegit darrerament l’espanyol. També té rang oficial la llengua del país en què se celebra el simposi. Pel que fa a la interdisciplinarietat, tradicionalment hi han tingut un pes molt especial les ciències filològiques, però a les darreres edicions, i sense minva del paper de la filologia, hi han anat guanyant protagonisme altres disciplines amb connexions amb l’estudi, la recerca i la gestió dels noms propis –com ara la història, la geografia, la sociologia, la cartografia, la politologia i les ciències de la comunicació.
 
Les darreres edicions dels congressos de l’ICOS han tingut lloc a Santiago de Compostela (1999), Uppsala (2002), Pisa (2005) i Toronto (2008). A la de Toronto, que va tenir un nivell de participació un 33% més baix que la de Pisa, el nombre d’assistents es va situar a l’entorn dels dos-cents, que corresponien a 44 països (dels cinc continents, per bé que amb una presència predominant de l’entorn lingüístic anglosaxó, i en segon terme, de l’entorn romànic, del germànic i de l’eslau).
 
A l’assemblea de l’ICOS celebrada a Toronto es van debatre les dues candidatures que es van postular per al 24 Congrés, que inicialment eren Glasgow, presentada per la Dra. Carole Hough, de la University of Glasgow, i València-Barcelona, presentada pels Drs. Emili Casanova i Joan Tort, de les Universitats, respectivament, de València i de Barcelona (i amb l’aval de la Comissió de Toponímia de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i la Societat d’Onomàstica). Vistes les objeccions, tanmateix, que el comitè directiu de l’ICOS va posar a una candidatura combinada entre dues ciutats, els presentadors van optar per la candidatura única de Barcelona (atès que el 2010 se celebra a València un altre simposi de gran projecció, el Congrés Internacional de Lingüística Romànica). La candidatura va ser defensada davant l’assemblea pel Dr. Joan Tort, i, en la votació final, es va imposar sobre la de Glasgow per tan sols dos vots de diferència.
 
Va quedar públicament acordat, doncs, que el 24 Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques se celebrarà a Barcelona del 4 al 10 de setembre del 2011. És, sens dubte, una ocasió excepcional per refermar la projecció de la ciutat i del país en l’esfera internacional. I per dur-ho a terme des del marc d’una ciència com l’onomàstica, de clara vocació transversal, intercultural, multilingüística i interdisciplinària. A més, amb la possibilitat de fer-ho des d’una llengua particularment connotada, com el català, darrere l’estudi de la qual hi ha figures, com Joan Coromines, de la màxima rellevància en el món de l’onomàstica. I que compta en darrera instància amb una llarga tradició, tant per part de les institucions com de la societat civil, en la defensa, la recerca i la difusió en múltiples plans d’aquest camp del coneixement.
 
Joan Tort / Emili Casanova
15. 09. 2008
 

 

 

Back To Top