Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Google Public Data Explorer permet consultar dades sociolingüístiques dels municipis catalans

L’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) ha publicat les dades de coneixements del català (entendre, parlar, llegir, escriure) a la plataforma de Google. Es poden crear gràfics i comparar les dades entre comarques i municipis. Vegeu-ne una mostra.

Back To Top