Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Gasteizko Toponimia III. Gasteizko Ubarrundia

A càrrec d’Elena Martínez de Medina. Publica Euskaltzaindia, 2010. Col·lecció: Onomasticon Vasconiae. Editor: Euskaltzaindia, 2010. Recull de topònims de sis pobles: Amarita, Retana, Gamarra Mayor, Gamarra Menor, Miñano Mayor i Miñano Menor.
Preu: 20 €.
En castellà.

Back To Top