Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Exposició “Motius de Rubí. Una ullada a la gent d’abans”


Del 20/06/2008 al 06/07/2008

El grup fotogràfic el Gra presenta una exposició sobre els motius de la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, que va acompanyada d’un llibre que du el mateix títol, inspirat en aquesta mostra fotogràfica. Són més de dues-centes fotografies  amb una petita explicació sobre la família i el seu malnom. Els malnoms estan dividits per grups: cognom amb sobrenom, procedència, nom o deformació del nom, ofici, nom amb sobrenom i malnom. Es pot veure a l’Aula Cultural de Caixa Terrassa (Avinguda de Barcelona, 24, Rubí) de 18.00h a 20.00h (festius de 12.00-14.00h i 18.00-21.00h).

Back To Top