Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Ens ha deixat el filòleg Juli Moll, expert en toponímia

Juli Moll. Institut Menorquí d’Estudis

Consoci nostre, l’any 1985 va publicar, juntament amb Joan Tort i l’equip de geògrafs de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el llibre Toponímia i cartografia, assaig de sistematitzacióMés

Back To Top