Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

“Els prenoms catalans, entre la tradició antroponímica i la innovació onomàstica”, conferència a càrrec d’Albert Turull

dimecres, 26 de maig

16-17.30 hores.

Resum: Es tracta d’oferir un panorama global de l’evolució històrica i de la realitat actual d’un dels tipus bàsics de noms personals o antropònims: els prenoms (també anomenats per tradició noms de fontsde pilade baptisme, etc.). Això inclou una tipologia lingüística tant de caire semàntic (noms transparents i noms opacs, etc.) com de caire morfolèxic (noms simples, noms composts, noms derivats), i naturalment una visió històrica (etimologia i significats originaris dels prenoms, segons els estrats historicoculturals que fan al cas), però igualment una visió de caire pragmàtic: origen, expansió i evolució de les modes antroponímiques, l’equilibri (o el desequilibri) entre els noms històrics i els de difusió recent, entre els noms locals i els exòtics, sense descuidar l’actualitat dels hipocorístics normalitzats, dels noms creats ex novo, dels adaptats des d’altres llengües o altres àmbits (inclosa la toponímia), dels ambigus (quant a la filiació lingüística o quant a gènere), etc., sempre en referència als prenoms actualment en circulació dins l’àmbit lingüístic català.

Back To Top