Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Els noms de lloc i de persona del terme municipal de Querol

Un recull de Moisés Selfa del terme de Querol (Alt Camp). “Els noms de lloc i de persona del terme municipal de Querol” està piblicat per l’editorial Silva (Tarragona, 2010).

Back To Top