Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Els noms de lloc, cognoms i renoms de Vinyols i els Arcs

El president de la SdO, Albert Manent, i Laureà Pagarolas presenten el recull de noms de Vinyols i els Arcs (Baix Camp), editat per l’ajuntament. Hi trobem, a més dels noms (topònims i antropònims) una introducció sobre la geografia i la història de la població, acompanyada de dades demogràfiques i notes sobre l’evolució dels nuclis de població. Al final s’hi inclouen el plànol del nucli de la vila, el del terme municipal i un plànol topogràfic datat de 1949.
Pàgines: 157.

Back To Top