Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Els noms de lloc al terme de Vila-real

Jacinto Heredia és l’autor d’aquest recull que ha estat editat per l’Ateneu XXI de Vila-real com ja ho va ser, el 2007, Els carrers de Vila-real. Partides i subpartides, l’odonímia, la hidronímia (natural i artificial), la construcció (alqueries, sénies, molins, ponts, corrals i ventes) han estat reflectits dins el llibre gràcies al treball de camp i la recerca dins els arxius Municipal, de la Càmara Agrària, del Sindicat de Regants, de l’Església Arxiprestal i la utilització de fonts cartogràfiques.

Back To Top