Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Els inicis del «Diccionari català-valencià-balear» a través de l’epistolari d’A.M. Alcover i F.de B. Moll amb Josep Calveras

Narcís Iglésias és l’autor de les 288 pàgines de Els inicis del «Diccionari català-valencià-balear» a través de l’epistolari d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll amb Josep Calveras (1926-1963), on es descriuen les relacions de tots tres erudits amb les qüestions de la llengua i, especialment, amb l’elaboració del diccionari (Textos i Estudis de Cultura Catalana; 138). Publicacions de l’Abadia de Montserrat aprofundeix de nou amb aquesta publicació en la confecció d’una de les obres lexicogràfiques més grans, la del diccionari de F. de B. Moll i A.M. Alcover. Preu: 14 euros.

Back To Top