Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Els articles del “Butlletí Interior” número 114 de la Societat d’Onomàstica ja es poden trobar al web

Aquest butlletí té data de desembre de 2009.
En l’apartat Bibliografia s’ha incorporat també una llista actualitzada dels articles publicats des del primer número del butlletí, per la qual cosa s’inclou ara una relació d’un total de 1.380 articles ordenats alfabèticament per autor, número i any. Descarregueu-vos el llistat aquí.

Back To Top