Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

El Llibre de la Peita de la Vila de Calaceit de 1610

Mercè Gimeno i Ricard Solana han examinat amb cura el Llibre de la Peita, un document elaborat per a la recaptació d’impostos, especialment els béns immobles. A part de la relació de propietaris hi trobarem els topònims que apareixen en el document (topònims urbans, edificis, topònims rurals) i una transcripció del document.

Edita: Ajuntament de Calaceit, 2009.

Llibre d’accés obert: El llibre de la Peita de la Vila de Calaceit de 1610 (pdf)

Back To Top