Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

El Fons Toponomàstic de Catalunya incorpora 14 monografies publicades per l’ICC i la SdO

El Fons Toponomàstic de Catalunya incorpora 14 monografies publicades per l’ICC i la SdO en versió PDF i e-book, acompanyades de mapes de nucli i municipi. Aquesta col·lecció anirà creixent i ampliarà la seva oferta de títols de toponomàstica municipal catalana.
https://www.onomastica.cat/monografies
 
 

Back To Top