Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

El Centre d’Onomastique des Archives Nationales de París amplia el seu fons

El Centre d’Onomastique des Archives Nationales de París ha afegit al seu web el material següent:
 
la col·lecció de mapes 1/25 000e de l’IGN és a partir d’ara de lliure accés i consultable. “36 000 communes de France” (aquesta col·lecció abarca tot el territori francès).
 
trobareu la llisa de les darreres adquisicions a http://www.archives nationales. culture.gouv. fr/chan/chan/ onomastder09. pdf i les darreres obres catalogades a http://www.archives nationales. culture.gouv. fr/chan/chan/ onoder09. pdf.
 
s’han completat les sèries o col·leccions següents:
* Diccionaris: FEW, /Altfranzösisches Wörterbuch /(Tobler & Lommatzsche) , /Novum glossarium mediae latinitatis/ (Pi – Pla)
* Periòdiques: /Societat d’onomàstica – Butlleti interior/ (col·lecció al dia)
* Atles lingüístics: ALPic, t. II ; ALN, t. III ; Corse, vol. 1 & 2
* Congrés Internacional d’Onomàstica: 17è congrés (Helsinki, 1990), 20è (Saint-Jacques de Compostelle, 1999), 21e congrès (Uppsala, 2002)

– Adquisició del “Dictionnaire des toponymes de France”/ que permet cercar 1,3 milions de topònims del mapa de França 1/25 000 de l’IGN (consultable només al centre d’onomàstica).
 

Back To Top