Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Donació del fons toponímic Rafael de la Torre a l’Institut d’Estudis Catalans

El dia 9 de març d’enguany va tenir lloc, a Sant Vicenç de Montalt, la signatura de la donació del fons documental sobre toponímia de Rafael de la Torre Boronat a l’Institut d’Estudis Catalans, un procés que s’havia iniciat a partir que del coneixement de la Societat d’Onomàstica dels estudis de toponímia de Rafael de la Torre sobre Santa Maria de Merlès i Barruera.

A més dels reculls de la toponímia de Barruera i de Santa Maria de Merlès, inèdits, Rafael de la Torre Boronat va recopilar i estudiar principalment la toponímia de l’Alt Urgell (és, així mateix, l’autor del capítol dedicat en aquesta comarca a la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos, 1964, vol. II, ps. 155-180) i del Pallars Jussà (especialment de la Vall Fosca), però també del Solsonès, la Ribagorça i bona part dels Pirineus. Cal recordar que Rafael de la Torre va col·laborar amb Joan Coromines i part d’aquesta informació sobre aquella àrea dels Pirineus va nodrir l’Onomasticon Cataloniae.

El fons està integrat pels reculls esmentats, per una breu correspondència amb Joan Coromines i Josep Iglésies, per diverses llistes de topònims de les comarques citades i per una molt rica cartografia, d’una gran precisió i detall, que va confegir Rafael de la Torre mateix i que no solament excel·leix sobre la cartografia que hi havia en aquell moment històric, sinó que en molts casos manté una plena vigència.

Esperem, doncs, que, una vegada s’hagi catalogat aquest fons, la seva situació a l’arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans en faciliti la consulta i permeti que es pugui estudiar la informació toponímica que conté, fruit de la rigorosa i meritòria tasca portada a terme per Rafael de la Torre.

Joan Anton Rabella
Oficina d’Onomàstica

Back To Top