Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Disponibilitat d’exemplars del Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica (BISO)

Informem que a hores d’ara la Societat d’Onomàstica disposa d’un estoc d’exemplars del seu butlletí interior que oferim gratuïtament a les persones i entitats que vulguin completar les seves col·leccions o bé que, per qualsevol altra raó, els puguin interessar.

Els exemplars que disposem seran tramesos als sol·licitants per rigorós orde de recepció de les comandes, amb l’únic cost econòmic de la tramesa dels materials.

La relació de Butlletins interiors de la SdO dels quals se’n té disponibilitat són els números:

52,  53,  54-55,  56,  58,  59,  60,  61,  62,  64,  66,  67,  68,  69,  72,  73,  74,  84,  85,  89,  90,  91,  92,  93,  96,  97,  98-99,  100,  103,  104-105,  104-105 (suplement),  106-107,  108-109,  110,  111,  116,  117-118.

Back To Top