Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Diccionari terminològic de sistemes d’informació geogràfica (SIG)

 Autor i director Joan Nunes.
Publica: TERMCAT, Institut Cartogràfic de Catalunya i Enciclopèdia Catalana (Barcelona, 2012).
És el tercer volum de la sèrie Diccionaris Terminològics, iniciativa de l’ICC, amb revisió terminològica del TERMCAT i edició a cura d’Enciclopèdia Catalana.
Pàgines: 551.
Preu: 18 €.

El diccionari conté 3.197 entrades amb definició i àrea temàtica; categoria lèxica; sinònims si en té; traducció dels termes al castellà i a l’anglès; la definició del terme i, si cal, nota o aclariment que complementen la informació donada. Presenta arbre de camp; índex temàtic català, castellà i anglès. Com a novetat, un annex de noms propis, on podem trobar noms  com ara GeoMedia, MiraMon (programa de detecció i de SIG català) o Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geospacial (ACTIG), entre molts altres. Al final, una bibliografia completa.

Back To Top