Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Diccionari pràctic d’ortografia catalana

Publicat per Educaula (Col·lecció Aula, 13) i obra de Joan Abril Español, conté més de 55.000 mots catalans escrits amb la seva partició sil·làbica corresponents al lèxic general, però també especialitzat.
També hi figuren estrangerismes, topònims, antropònims i noms d’institucions, empreses o entitats.
Preu: 21 euros
Pàg.: 734

Back To Top