Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Diccionari de pesca

Elaborat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Publica Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Palma, 2011. Pàgines: 210.
Conté 1.218 entrades del món de la pesca. Inclou també equivalències en castellà, relacions de sinonímia i notes, i un annex amb 235 noms de peixos i el marisc que es comercialitza a les Illes.
El diccionari es pot trobar també en línia.

Back To Top