Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Diccionari de noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca

 L’autor és Antoni Llull Martí i està publicat per Editorial Moll (Palma, 2010).
Col·lecció Tomir; 68. 
Pàgines: 326.
Preu: 16 euros
 
“Recull els noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca, entenent per “nom tradicional” aquell que ha estat usual, com a mínim, durant unes quantes generacions entre la gent del poble, o en el si d’una sola família prou coneguda, i per “històrics” els de personatges que protagonitzaren alguns fets rellevants en la història de Mallorca. Una eina molt útil per a preservar, enfortir i donar continuïtat al nostre ric patrimoni onomàstic.” [Text de difusió de l’Editorial Moll.]

Back To Top