Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

DiaTech, una eina per a la dialectometria

DiaTech és una eina informàtica desenvolupada per a la dialectometria, que ha estat elaborada pel grup de recerca EUDIA (UPV/EHU) i que permet construir en un mapa les diferències lingüístiques entre localitats i àrees dialectals. És una eina OpenSource, en línia. La podeu trobar a: http://eudia.ehu.es/diatech

Back To Top