Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Deutsches Ortsnamenbuch (Book of German Place Names)

Edició a cura de Manfred Niemeyer. De Gruyter (Berlin, 2012). Preu: 129.95 €. Articles d’ un grup d’investigadors que presenten un recull toponomàstic amb explicacions etimològiques, històriques i referències bibliogràfiques. Conté uns 3.000 topònims de l’àrea lingüística germànica.

Back To Top