Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

De geolingüística i etimologia romàniques

Joan Veny. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012. Col·lecció: Lingüística.
Pàgines: 440. Preu: 35 €.
 
Recull d’articles a càrrec de José Enrique Gargallo i de Maria-Reina Bastardas. L’obra, que conté treballs escrits en català, castellà, gallec i francès, s’estructura a l’entorn de quatre grans temes: la vocació, la revista Estudis Romànics, les «circulacions lingüístiques» a la Romània i les llengües romàniques germanes del català (aragonès, francès, sard, castellà, italià, asturià). Font: UB

Back To Top