Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE SOCIS DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA

 

Data: dissabte 26 de febrer de 2022

Hora: 10:30 h. en primera convocatòria – 11 h. en segona convocatòria

Lloc: Campus Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Av. Catalunya, 35, Seminari de Filologia Catalana, edifici de despatxos, 2a planta, de la Facultat de Lletres.

Ordre del dia 

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior (23-II-2019)
  2. Aprovació de les memòries anuals d’activitat de la SdO  Memòria 2020  i Memòria 2021
  3. Estat de comptes i pressupost per al 2022
  4. Programa d’activitats de la SdO per l’any 2022
  5. Eleccions a Junta Directiva

Barcelona, 6 de febrer de 2022 

Emili Casanova Herrero

President

Es recorda que el mateix dia i en el mateix lloc, des de les 11 h. del matí i fins a les 13 h., hi haurà també la mesa per efectuar la votació presencial en les eleccions a Junta Directiva, tal com ha estat convocada (9-XII-2021) i se n’ha informat tots els socis (21-XII-2021). També es pot votar anticipadament per correu postal o electrònic, fins el 21 de febrer de 2022.

Back To Top