Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària de socis

Data: dissabte 30 de novembre de 2013
Hora: 10.30 h. en primera convocatòria – 11 h. en segona convocatòria
Lloc: Centre Cívic Urgell, de Barcelona (Eixample: c/ Comte d’Urgell, 145)
 
Ordre del dia
1) Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
2) Informació sobre la situació financera i l’estat de cobrament de la derrama.
3) Posada en marxa el 2014 de les noves publicacions de la Societat: anuari acadèmic Onomàstica i revista de divulgació periòdica Noms.
4) Establiment de la quota per a l’exercici 2014.
5) Proposta de nomenament de socis d’honor.
6) Altres informacions sobre el funcionament de la Societat.
7) Torn obert de paraules.
 
Barcelona, 14 de novembre de 2013
 
Joan Tort i Donada
President
 
 
LLOC: el Centre Cívic Urgell és el mateix espai de Barcelona on va tenir lloc l’anterior Assemblea, el mes de maig passat; es troba al carrer del Comte d’Urgell, en el tram comprès entre els de Rosselló i Mallorca, i molt a prop de la parada de metro Hospital Clínic (L5, amb enllaç directe amb l’Estació de Sants).

Back To Top