Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Conferència de Sílvia Veà sobre l’onomàstica de la Torre de l’Espanyol

Conferència 7: dimecres, 6 d’octubre

16-17.30 hores. Conferència «L’onomàstica de la Torre de l’Espanyol, l’inventari».

Conferència a càrrec de Sílvia Veà Vila.

Resum: La confecció dels inventaris onomàstics és una tasca urgent en els nostres dies. Amb el canvi social que va suposar l’abandó del treball de la terra en favor d’altres tipus de feines, s’estroncà la transmissió oral dels noms de lloc, i la majoria dels topònims poden acabar desapareixent juntament amb la darrera gent que es va dedicar a conrear les terres del nostre país. Per això cal posar fil a l’agulla de manera imperiosa i recollir per escrit tota aquesta informació que està condemnada a desaparèixer en breu si no s’hi posa remei. I aquesta informació no se cenyeix a la coneixença d’uns quants noms propis, sinó que fa referència a la nostra llengua, al nostre paisatge, a la nostra història, a la nostra societat, a la nostra manera de veure el món i a un llarg etcètera d’àrees de coneixement ben diverses.

L’Onomàstica de la Torre de l’Espanyol, I Premi d’Investigació Ramon Amigó i Anglès (2016-2018), és fruit de la voluntat de preservar topònims i antropònims dels pobles i ciutats dels Països Catalans.

En aquesta conferència es parlarà de com es fa un inventari onomàstic, de la funció que vol desenvolupar el Premi d’Investigació Ramon Amigó i Anglès i d’alguns dels topònims i antropònims recollits a la població de la Torre de l’Espanyol, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

Back To Top