skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

XXXV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (l’Alguer, 2008)

La Toponomàstica de les illes del Mediterrani occidental

Programa

Back To Top