skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

II Congrés de la Societat d’Onomàstica (Manacor, 2104)

Onomàstica i identitat. Un repte universal i multiescalar

II Congrés de la Societat d’Onomàstica
XXVII Jornada d’Antroponímia i toponímia de la Universitat de les Illes Balears
Manacor, 24 i 25 d’octubre de 2014
Antoni Ordinas i Miquel Grimalt, coord.

Actes del II Congrés de la Societat d’Onomàstica

Back To Top