Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Celebrades les eleccions a la junta directiva de la SdO

El proppassat 16 d’abril es van celebrar a la seu social de la SdO les eleccions a la junta directiva. Adjuntem l’acta de les eleccions:
 
 
El 16 d’abril de 2010 se celebra a la seu social de la Societat d’Onomàstica (SdO) les eleccions a la junta directiva de la SdO en què es presenta una candidatura única. Tots els socis tenen dret a vot i el poden exercir fer de forma presencial o bé per correu.
 
A les 16.30 h es troba la junta electoral, que està formada per la secretària de la SdO, Marta González, i els socis Anna M. Borbonet Macià i Joaquim Cabeza Valls.
 
A l’obertura de les votacions hi són presents els membres de la mesa electoral, a més del president de la SdO, Sr. Albert Manent Segimon; el tresorer, Sr. Josep Maria Albaigès Olivart, i el vicepresident primer, el Sr. Emili Casanova i Herrero.
 
La candidatura única presentada està formada per:
 
President:
Josep M. Albaigès Olivart
Secretari General:
Joan Tort Donada
Vocals:
Cosme Aguiló Adrover
Santiago Arbós Gabarró
Vicenç Biete Farré
Fèlix Bruguera Ligero
Emili Casanova Herrero
Ventura Castellvell Díez
Antoni Jaquemot Ballarín
Albert Manent Segimon
Joan Peytaví Deixona
Miquel Salvadó Jassans
Moisès Selfa Sastre
Albert Turull Rubinat
 
Les votacions comencen a les 17.00h en punt, com estava previst. S’introdueixen en l’urna amb sobre tancat els vots que han arribat per correu, que sumen un total de 12. Un total de 10 socis fan la seva votació de forma presencial durant les dues hores establertes per a aquest efecte.
 
Les votacions finalitzen a l’hora prevista, a les 19.00 hores, i es comença el recompte de vots en presència de la junta electoral, més la presència del president de la SdO, Sr. Albert Manent; el tresorer, el Sr. Josep Maria Albaigès; un vocal, el Sr. Joan Peytaví; i els socis Ventura Castellvell i M. Antònia Garcia.
 
En el recompte de vots el candidat a vocal Fèlix Bruguera rep 18 vots; els candidats a vocals Ventura Castellvell, Miquel Salvadó Jasans i Moisés Selfa, en reben 19, i la resta de candidats, 20. La mesa electoral declara nul·les dues de les butlletes perquè no segueixen correctament les instruccions de la votació. 
 
Es proclamen elegits els candidats de la llista presentada i la junta directiva de la SdO per als propers tres anys (fins l’abril de 2012) queda formada de la següent manera:
 
 
President: Josep M. Albaigès Olivart
Secretari General: Joan Tort Donada
Vocals:
Cosme Aguiló Adrover
Santiago Arbós Gabarró
Vicenç Biete Farré
Fèlix Bruguera Ligero
Emili Casanova Herrero
Ventura Castellvell Díez
Antoni Jaquemot Ballarín
Albert Manent Segimon
Joan Peytaví Deixona
Miquel Salvadó Jassans
Moisès Selfa Sastre
Albert Turull Rubinat
 
 
Les eleccions en xifres:
 

  • Total inscrits per a participar a les eleccions: 393
  • Participació total en socis: 22
  • Percentatge de participació: 6 %
  • Abstencions: 371
  • Vots nuls: 2
  • Vots acceptats: 20
  • Vots per correu: 12
  • Vots presencials: 10
  • Vots per a la llista completa: 18

 
 

Back To Top