Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

CD-ROM: Epistolari d’Antoni M. Alcover (1880-1931)

L’Editorial Moll ha editat un CD amb l’epistolari que Maria Pilar Perea (UB) ja va presentar l’any 2008. PReu: 25 euros
“Conté la transcripció de l’extensa col·lecció epistolar, que, juntament amb tot el patrimoni intel·lectual del dialectòleg manacorí, es conserva actualment a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Es tracta de l’edició íntegra del conjunt de cartes que va rebre entre els anys 1880 i 1931. La quantitat de documents epistolars, de diverses tipologies, és molt considerable: 15.489, entre cartes, targetes postals, targetes de visita i altres materials, 638 dels quals foren redactats pel mateix Alcover, en forma d’esborranys, còpies o missives que potser no va arribar a enviar mai. El CD-ROM presenta dues classificacions generals, segons l’emissor de les missives o segons les localitats des de les quals aquestes foren trameses. A més de la llista dels diversos autors-emissors, s’ha incorporat un catàleg d’altres emissors i d’altres destinataris, atès que Alcover va conservar força cartes adreçades a diferents persones. El CD-ROM ofereix un complet programa de consultes que permet l’accés a la informació textual mitjançant l’aplicació de diversos criteris de cerca (emissor, destinatari, localitat, data, tema, llengua, mots i seqüències de mots, etc.). Aquests materials proporcionen una visió molt més rica i complementària de la figura d’Alcover, del seu entorn i de la cultura, de la política i de la societat de finals del segle XIX i del primer terç del segle XX.” Editorial Moll

Back To Top