Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Cartografia històrica dels Països Catalans

Nou llibre del geògraf Vicenç M. Rosselló i Verger, de més de quatre-centes pàgines, publicat per Publicacions de la Universitat de València i Institut d’Estudis Catalans. És una obra cartogràfica molt completa, on hi trobarem cartes, plànols, vinyetes, croquis, ortofotomapes i il·lustracions tant de l’època romana i de l’edat mitjana com de l’època barroca i dels segles XIX i XX. Preu: 69 euros.

Back To Top