Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Butlletí núm. 117-118. De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert Manent i Segimon

 • Butlletí núm. 117-118. Publicat amb l’ajuda de la Diputació de Tarragona, sense la qual no s’hauria pogut realitzar aquesta revista.
 • El contingut:
 • Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Les raons d’un homenatge
 • Josep Maria Albaigès, A propòsit d’Albert Manent
 • Joan Tort, Nota preliminar
 • Aguiló, Cosme. El model toponímic cala + article personal + antropònim a la toponímia de les Balears
 • Albaigès, Josep Maria. Darreres tendències en l’onomàstica dels nou nats a Catalunya
 • Amigó, Ramon. Forasterismes i algunes paraules rares a parents a l’onomàstica de la Mussara
 • Arbós, Santi. La toponímia major de les Garrigues en espanyol
 • Beltran Zaragozá, Andreu; Rubio, José. Estudi de la toponímia històrica i actual de les Useres (l’Alcalatén)
 • Bernat Agut, Jesús. De colls i collets. Algunes observacions
 • Bertran, Josep Maria. Cap a una terminologia de l’onomàstica
 • Bruguera, Fèlix. Fitotopònims col·lectius osorencs per sufixació
 • Bruguera, Jordi. Catalunya i Espanya, catalans i castellans al Llibre dels fets de Jaume I
 • Cabeza i Valls, Joaquim. Tres topònims
 • Cailà, Montserrat. Paral·lelismes en la toponímia de l’Alt Empordà i del Vallespir
 • Carbonell, Vicenç. Amb l’ajuda del nostre president
 • Carreté, Ramon. Estructures sintàctiques dels noms de casa de Balsareny
 • Casanova, Emili. Pronunciació, grafia i normativa en la toponímia major valenciana
 • Castellvell, Ventura. Els carmelites descalços i la toponímia de Cardó en el segle XVII
 • Corredor, Anna Maria. Toponímia de Portbou (Alt Empordà)
 • Cortés, Josepa; Badenas, M. José. Maria José, Joan, Isabel i Gil: l’antroponímia de Vila-real entre 1526 i 1576?
 • Domingo Francàs, Carles Lluís. Còdol, codó i codina en la toponímia
 • Fité, Francesc; González, Eduard. Algunes puntualitzacions sobre el topònim Montanione que apareix als documents d’Arnau Mir de Tost
 • Gargallo, José Enrique. Refranys, toponímia, territori i meteorologia popular: mostra de BADARE
 • Ivars, Joan. Dualitat onomàstica a la Marina Alta a finals de l’edat mitjana: uns exemples del segle XV
 • Llobet i Portella, Josep Maria. Els noms dels trossos de terra i de les partides del terme de la Curullada (Segarra), l’any 1538
 • Llorca Ibi, F. Xavier. De l’Albir a l’Arabí. Hipòtesi sobre una interferència balear
 • Lluesma, Antoni. Aproximació a la toponímia d’Esterri d’Àneu
 • Martí, Joaquim. La presència de la toponímia valenciana en la revista mensual Sicània (1958-1959)
 • Monner, Anton. Albert Manent: un patriota, un activista i un home de petjada
 • Morro, Mateu. Consideracions sobre l’ús de coma i comellar a Mallorca
 • Muntaner, Ignasi Maria. Estructura lèxica dels topònims i antropònims salats
 • Ordinas Garau, Antoni; Grimalt Gelabert, Miquel. Hidronímia itinerària. Entorn dels noms dels cursos d’aigua a Mallorca
 • Ortells Chabrera, Vicente. Toponímia de carrer i retaules devocionals a la Plana de Castelló
 • Perea, Eugeni. “Llavor de rana”, una aportació etnològica al món dels rànids
 • Pérez Orozco, Santiago. Sufixos preromans en la toponímia pirinenca
 • Pérez Silvestre, Óscar. La delimitació de l’univers simbòlic de Sagunt. Història, toponímia urbana i literatura en l’obra d’Antoni Chabret i Fraga (1846-1907)
 • Porter Moix, Maria És Altafulla un topònim àrab?
 • Ramis, Andreu; Ginard, Antoni . Sobre el topònim Banderola a Sineu (Mallorca)”
 • Riu, Carme Aportació a l’onomàstica dels artesans barcelonins del segle XIV
 • Rosselló, Vicenç El mapa de Mallorca (1736) del tinent coronel Landaeta i el seu contingut toponímic
 • Salvadó Jassans, Miquel. Observacions sobre alguns noms antics del terme de Valls
 • Sánchez González, Miquel. Antroponímia i toponímia de Cerdanyola (s. X-XX)
 • Selfa Sastre, Moisés. Transcripció i estudi onomàstic del primer document de “Las escrituras del monasterio de Santa Maria de Poblet en Tragó” (la Noguera-Lleida, segle XIII)
 • Terrado, Xavier El llatí VALLUM en la toponímia catalana i hispànica
 • Tort, Joan. Toponímia, paisatge i diferenciació del territori
 • Valls Pérez, Rosa. Uns breus apunts sobre la toponímia de Gaianes. Propostes per al coneixement i recuperació de la toponímia d’un poble entre els joves
 • Veny, Joan. “Cel a cabassets, aigua a cantirets”

(Els socis de la SdO rebran properament un exemplar a casa)

Back To Top